พยายามมองดูอารมณ์จิตไว้เสมอ          พยายามมองดูอารมณ์จิตของตนเองเอาไว้เสมอ และจักต้องรู้ว่า เวลานี้กำลังคิดอะไรอยู่ ธรรมนั้นเป็นกุศลหรืออกุศล หรือเป็นอัพยากฤต ก็จักต้องกำหนดรู้ไว้ด้วย

                                                                                                         สมเด็จองค์ปฐม

พระพุทธเจ้าสอนเพียงเรื่องจิต          พระพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคต ล้วนแต่กล่าวถึงการถ่ายทอดเรื่องจิต พระองค์ไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลย ถ้าผู้ใดเข้าใจคำสอนนี้ได้ แม้เขาจะไม่รู้หนังสือเลย เขาก็เป็นพุทธะได้คนหนึ่ง

                                                                                                       ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

กายใจของเราเหมือนรถมือสอง          กายใจของเรานี้ก็เหมือนกับรถมือสองที่ใช้มานาน ถูกชน ถูกบุบ ถูกพัง ผุพังอะไรไปหมดเลย การมีความรู้สึกตัว เหมือนกับการมาซ่อม เหมือนกับมาล้างอดีต ให้มันเป็นความปกติขึ้นมา

                                                                                               หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ