ถ้าฟังเสียงภายในของตนเอง 
เราจะได้เรียนรู้ไม่สิ้นสุด 
ยิ่งกว่าฟังเสียงคนอื่นเป็นจำนวนมาก 
รวมทั้งตัวผมด้วย

By listening to yourself, 
you learn infinitely more than 
by listening to a lot of other people, 
including me.

ท่านกฤษณมูรติ

Image by ju1959jjj from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

นิพพานมีอยู่ในคนทุกคน


..สิ่งที่ไม่เกิด ไม่ดับ คือ นิพพาน 
เราไม่ได้ทำให้มันเกิดนะ 
นิพพานคือมันมีอยู่ในคนทุกคนแล้ว 
แต่มันเป็นการค้นพบเท่านั้นเอง

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา