ถ้ารู้ความจริงสักนิด...          ถ้ารู้ความจริงสักนิด เราจะไม่ปรารถนาเลยกับคำว่า"ชั่วฟ้าดินสลาย" แต่เราจะขอใจที่รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงของโลก ใจที่รู้ดีรู้ชั่ว ใจที่ฉลาด จะได้ไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่ทำผิดซ้ำซาก 

                                                                                                หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

รูปโฉมลวงคนแสวงพระนิพพานไม่ได้รูปโฉมพอลวงคนโง่ให้หลงได้ 
แต่ลวงคนแสวงหาพระนิพพานไม่ได้เลย.

อลํ พาลสฺส โมหาย โน จ ปารคเวสิโน.
ม.ม. ๑๓/๔๐๑, ขุ.เถร. ๒๖/๓๗๗.

มีสติคือยึดลมหายใจเป็นหลัก          ความมีสติ คือยึดในจุดยืนของลมหายใจที่ตนตั้งขึ้นไว้เป็นหลัก คือ ไม่มีความสนใจ ติดใจ ไหลตามความสุขและความทุกข์ เห็นความสุขและความทุกข์เป็นเสมือนแขกที่จรมาเยี่ยมกรายสู่ถิ่นฐานของเราเท่านั้น

                                                                                          หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม