อย่ารู้โลกแล้วหลงธรรม ดุจข้ามแม่น้ำด้วยเรืออย่ารู้โลกแล้วหลงธรรม ดุจข้ามแม่น้ำด้วยเรือ 
ถึงฝั่งแล้วปล่อยเรือ ไม่แบกหามเรือไปด้วย
อัตตาเหมือนคลื่นหรือสัตว์ร้ายในน้ำ 
อนัตตาเหมือนเรือขี่เดินทาง 
เมื่อถึงฝั่งแล้วปลอดภัย ทิ้งเรือแล้วไปดังนี้ 
ไม่ควรยึดถือไว้โดยทั้งปวง

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ธรรมะเป็นเรื่องของความเพียร          ธรรมะเป็นเรื่องของความเพียร ถ้าผู้ใดมีความเพียร และเพียรในทางที่ถูกต้องก็ย่อมจะสำเร็จได้ ธรรมะและการพ้นทุกข์ไม่มีทางลัด จะมาหวังลงทุนน้อยแต่ได้มาก ไม่มี! มีแต่ทางตรง และความเพียรถูกต้อง

                                                                                       พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

ถ้าจิตของเราเป็นอิสระ          ถ้าจิตของเราเป็นอิสระ พอรับรู้อารมณ์ต่างๆทางทวารต่างๆ ใจเราจะนิ่งเฉยมั่นคง นี่คือสมาธิ แล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆ มันเป็นของมันเช่นนั้นเอง นี่เรียกว่า จิตใจของเราเป็นอิสระแล้ว หลุดพ้นแล้วจากการเป็นทาสของอารมณ์ต่างๆ…
          ที่ตกเป็นทาสก็คือเมื่อเรารับรู้แล้วเราจะมีความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ ชอบ ไม่ชอบ เกิดความรู้สึกอยากได้คือความโลภ  เกิดความรู้สึกปฏิฆะคือความโกรธ นี่เรายังตกเป็นทาสของอารมณ์...

                                                                                                     หลวงพ่อโพธินันทะ