ทางธรรม หยุดคิดจึงเกิดวิชาชั้นสูงธรรมดาโลกต้องศึกษา ต้องเรียน ต้องเขียน
ต้องอ่าน ต้องคิดต้องนึก จึงจะเกิดความฉลาด
แต่ในทางธรรม หยุดคิด หยุดนึก
หยุดขีด หยุดเขียน หยุดจำ หยุดทำ
จึงเกิดวิชาชั้นสูงได้
เป็นของทวนกระแสโลก ซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทำได้ยาก

ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

ธรรมที่ทำให้สลดในวัฏสงสารมีค่ามากอุบายใดๆ เพื่อให้หน่าย เพื่อให้คลายเมาในวัฏสงสาร 
อุบายนั้นจะเป็นภาษามคธก็ตาม จะเป็นภาษาบาลีก็ตาม 
มีคุณค่ามากกว่าอุบายที่ให้เพลินให้ลืมตัว
ธรรมอันใดที่ทำให้สลดในวัฏสงสาร 
ธรรมอันนั้น เป็นธรรมที่มีค่ากว่าธรรมที่เป็นจินตกวี 
ทำเรื่องจริงให้เขื่อง เพื่อให้ไพเราะในเชิงกาพย์ 
เพื่อฟังสนุกๆ แต่ไม่มีอุบายเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสาร

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต