ความมีไม่มี มีแต่ความไม่มี


ความมีไม่มี มีแต่ความไม่มี
ความมีไม่มีที่ตั้งอยู่ ตั้งอยู่ได้แต่ความไม่มี
ความมีอยู่ไม่ได้ อยู่ได้แต่ความไม่มี
ความไม่มีจึงเต็มเปี่ยม แต่เต็มเปี่ยมแบบไม่มี
ความไม่มีนับว่าเป็นความมีที่ไม่มีจริงๆ
จริงๆ คือมี แต่ก็มีโดยที่ไม่ต้องมี

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Photo by Niranjan _ Photographs on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา