ถ้า “ชนะใจ” ได้แล้ว ทุกคนสบาย
ชนะผู้อื่น เขาก็คับแค้นใจ เราก็ไม่สบายใจ
ผู้อื่นชนะเรา เราก็คับแค้นใจ เขาก็ไม่สบายใจ
แต่ถ้า “ชนะใจ” ได้แล้ว ทุกคนสบาย
เขาก็สบาย เราก็สบาย
นี่แหละคือวิถีของนักปราชญ์เป็นอย่างนี้
พวกเราส่วนใหญ่ที่ยังเป็นนักปราชญ์กันไม่ได้
เพราะเราต่อสู้กับอารมณ์ของเราไม่ได้
อารมณ์ของเรามักจะมีอำนาจครอบงำใจเรา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา