จงพยายามทำใจไม่ให้ไปเกาะติด ยึดติด


จงพยายามทำใจไม่ให้ไปเกาะติด ยึดติด
ให้ปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติ
เราเป็นคนผูกตัวเราเอง
ไม่มีใครที่ไหนจะมาผูกเราไว้ได้
จงทำใจให้ว่างจากอารมณ์ทั้งภายในและภายนอก
ว่างอยู่ทุกอิริยาบถ ไม่เลือกเวลา ไม่เลือกสถานที่
แม้จะอยู่ในที่ต้องคลุกคลีกับหมู่คนจำนวนมาก
จิตก็ยังว่าง ไม่วุ่นวายขัดข้อง
นี่คือจิตที่หลุดพ้นจากโลก
ถ้าบุคคลใดทำจิตของตนให้ว่างอยู่ได้เช่นนี้
ก็เชื่อได้ว่าเป็นบุคคลที่หมดแล้วซึ่งความอยาก
ชาติก็ย่อมสิ้นไป ไม่ต้องสงสัยอีกเลย

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

Image by BenWehrman from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาหลงแล้วรู้ว่าหลงใช้ได้


หลงแล้วรู้ว่าหลงใช้ได้ 
ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้หลงน้อย 
ปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าหลง 
หน้าที่เราก็คือปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าเมื่อกี้นี้หลง 
มันจะได้สักกี่ครั้งช่างมัน 
อย่าไปหาวิธีให้มันหลงสั้นๆ อย่าไปหา 
อย่าไปดิ้นรน เพราะดิ้นรนเมื่อไร 
มันเจตนาปฏิบัติขึ้นมาแล้ว มันจะได้ของปลอม

อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

Image by fadlyhjhalim from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา