พายุทุกลูก...


พายุทุกลูก
มิใช่เข้ามาเป็นอุปสรรคชีวิตเสมอไป
บางลูกก็เข้ามา
เพื่อให้หนทางของเราแจ่มใสมากขึ้น
นิรนาม

Not all storms
Come to disrupt your life,
some come to
Clear your path.

Unknown

Image by Schäferle2 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นว่ามีตัวเราค่อยๆหายไป


สัมมาทิฏฐิ
คือความเห็นว่ามีตัวเราค่อยๆหายไป

...สัมมาทิฏฐิ  คือ...ความเห็นชอบ 
ส่งผลให้เกิดการกระทำชอบ การพูดชอบ
การดำรงชีพชอบ ความเพียรชอบ 
ความระลึกชอบ ความตั้งมั่นชอบ 
มันจึงไม่ใช่หนทาง 
ให้ก้าวเดินจากจุดหนึ่ง ไปอีกจุดหนึ่ง 
แต่มันเป็น...ทางที่สมบูรณ์ ใน...ตัวมันเอง
สัมมาทิฏฐิ
ไม่ใช่ การที่เราเป็นบุคคลผู้ที่ตื่นรู้  และหลุดพ้น 
แต่คือ...การที่ความเห็นว่า มีตัวเรา 
ค่อยๆ หายไป

พระอาจารย์สุเมโธ

Image by pixel2013 from pixabay

จากเพจ วัดพระธาตุขุนบง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา