ตั้งสติให้มั่น จะพาเราไปได้ถึงที่สุด          ...ตั้งสติให้มั่น ตั้งสติอยู่ในสมาธิ อยู่ในองค์ธรรม อยู่ในกระแสธรรม ไม่ว่าตามองเห็นข้างนอกก็ตาม แต่ความรู้สึกก็ยังอยู่ในธรรม หูของเราได้ยินสิ่งที่ดีไม่ดีก็แล้วแต่ แต่ความรู้สึกของเรายังแน่วแน่อยู่ในธรรม ไม่วอกแวกไปตามกระแสที่กระทบกระทั่งเลย ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่จะพาเราไปได้ถึงที่สุด...

                                                                                              หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

สมถะ คือตัวสติ วิปัสสนา คือตัวปัญญา
...สมถะ คือตัวสติ วิปัสสนา คือตัวปัญญา 
มันอันเดียวกันนี่แหละ เรียกชื่อต่างกัน
สมมุติ สติ เปรียบเหมือนไฟ 
แต่ปัญญา ก็คือแสงสว่างของไฟต่างหาก 
ถ้าไฟมีกำลังมาก แสงสว่างก็มาก ...
ถ้าสติมันดี ปัญญามันก็ดี 
เราจะเรียกว่าแสงสว่างเป็นไฟก็ไม่ได้ 
เรียกไฟเป็นแสงสว่างก็ไม่ได้ 
ไฟต่างหาก แสงสว่างต่างหาก 
แต่ก็อันเดียวกัน หยั่งลงที่เดียว 
รู้เรื่องกัน ไม่สงสัยเลย..

หลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ