สัญญาณบอกดวงตาเห็นธรรม


สัญญาณที่บ่งบอกว่า 
เราได้ดวงตาเห็นธรรมที่ถูกต้องคือ
ได้สัมมาทิฏฐิ 
สามารถลดความอวดดื้อถือดี 
ทั้งภายนอกภายในได้อย่างสิ้นเชิง
สามารถยอมรับฟังทุกคนได้ 
และเกิดหูตาสว่าง และรู้จักว่า
ใครเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริง 
ใครเป็นเพียงผู้รู้จำรู้จัก

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

Image by pieonane from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ มันก็วางเอง


การปฏิบัติในทางพุทธศาสนาคือ 
.
จะเริ่มทิ้ง  ยิ่งรู้ยิ่งทิ้ง  ทิ้งออก  
เพราะมันเฉลยความจริง แล้วมันจะวาง  
มันจะเหลือน้อยลง  ดังนั้น 
ถ้ายิ่งปฏิบัติแล้วมัน "แบกรู้" มากขึ้น  
คือสวนทาง
.
เพราะหลักของพุทธศาสนา 
ต้องไม่เหลืออะไร  แม้แต่ "อัตตา"  
ความรู้สึกความเป็นตัวตน  
มันต้องน้อยลงไป 
.
ถ้ามันรู้ มันต้องวางเป็น  
รู้แล้ววาง
รู้ตามความจริงแล้ววาง  
เพราะเมื่อรู้แล้วมันก็หนีไม่พ้นพระไตรลักษณ์  
จิตมันก็วาง  ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ 
มันก็วางเอง

พระอาจารย์ครรชิต   อกิญจโน

Image by dendoktoor from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา