จุดหมายแท้จริงของการบวช
          การบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ต้องมีความหวังอยู่อย่างเดียว คือความดับไม่มีเชื้อ ถ้าบวชตามประเพณีเขาเรียกว่า บวชซื้อนรก พระนี่แค่กินข้าว ไม่พิจารณาให้เป็น อาหาเรปฏิกูลสัญญา หลงในรสอาหาร กินเพื่อความอ้วนพี กินเพื่อความผ่องใสอย่างนี้ องค์สมเด็จพระพิชิตมารบอกว่า กินก้อนเหล็กที่เผาจนแดงโชนดีกว่า

                                                                                          หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ธรรมะคือยอมรับกฎธรรมดา


          ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเกินธรรมดา ท่านสอนให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา วางทุกข์เสีย ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดา อะไรก็ตามเถอะ ถ้ามันเกิดขึ้นกับเรา มันเป็นธรรมดาของโลกทั้งนั้น

                                                                                      หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ก่อนภาวนา ใช้ปัญญาพิจารณาร่างกาย
          การเริ่มต้นของการปฏิบัตินอกจากศีลบริสุทธิ์แล้ว ก่อนที่จะภาวนา ให้ใช้ปัญญาพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายเสียก่อน คิดว่าการเกิดของเราแต่ละชาติเป็นทุกข์ เรื่องทุกข์นี่ให้มองดูกันเองนะ เพราะเห็นทุกข์กันอยู่ทุกวัน คนไม่เห็นทุกข์ นั่นหมายถึงว่า ตั้งหน้าตั้งตาลงนรก เพราะจิตมันไม่ยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริง 

                                                                                             หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ไม่มีศีล ไม่มีฌาน
ท่านพร่องในศีลด้วยเจตนาเพียงนิดเดียว 
ท่านไม่มีหวังที่จะทรงสมาธิ เพื่อฌานสมาบัติได้เลย 
เพราะเพียงศีล มีการรักษาแบบหยาบๆ ท่านยังรักษาไม่ได้ 
ท่านจะเป็นผู้ทรงสมาธิ ที่มีอารมณ์ละเอียดกว่านี้ได้อย่างไร 

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือ กรรม

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

คนที่จะพ้นตาย...
คนที่จะพ้นตาย ต้องทำตนเหมือนคนตาย... 
...คนกลัวตายจะต้องตายอีก 

ท่านพ่อลี ธัมมธโร