โซ่ตรวนที่ขังเราไว้


ความจริงแล้วไม่มีใครคอยฉุดรั้ง
คอยผูกมัดเราไว้หรอก 
เป็นตัวเราเองที่ผูกติดอยู่กับความเป็นเรา 
โซ่ที่ล่ามเราเอาไว้กับความเป็นเราก็คือ 
ความเพลินใจเมื่อมีความสุข
ความเพลินใจในชีวิต 
ความไม่ชอบใจในความทุกข์โศกนั้นเอง 
โซ่ตรวนที่ขังเราไว้ก็คือ เราเอง

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by Peggy_Marco from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา