สุขอัศจรรย์เกิดจากรู้ทุกข์สุขในปัจจุบัน
เมื่อใดมีความทุกข์ 
เมื่อนั้นความสุขกำลังจะมา
เมื่อใดมีความสุข 
เมื่อนั้นความทุกข์กำลังจะมา
ถ้าเรามีสติกำหนดรู้ทุกข์และสุข
ที่กำลังเกิดในปัจจุบัน
เราจะพบสุขที่น่าอัศจรรย์
โดยมิอาจจะบรรยายออกมาได้เลย


พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
https://www.facebook.com/Jaturataweep/

เมื่อ “ลูกไม้ของโลก” มีเพียงเท่านี้
ความนึกคิดแห่ง สุข ทุกข์ อุเบกขา ก็ดี
เกิดขึ้นแล้ว ก็แปรปรวน และดับไป เสมอกันทั้งนั้น
เมื่อ “ลูกไม้ของโลก” .. มีเพียงเท่านี้ แล้วนั้น
เราก็ไม่มีหนทางจะไปสงสัยอะไรอีก
มีแต่รู้ตามเป็นจริง ปฏิบัติตามเป็นจริง
พ้นจากความสงสัยตามเป็นจริงเท่านั้น


หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา