เหยื่อที่ล่อให้ติดกับดักความทุกข์


เหยื่อที่ล่อให้ติดกับดักความทุกข์

รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งสัมผัส 
อันยั่วยวนใจนั่นแหละ
พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่า 
“โลกามิส - เหยื่อของโลก” 
ผู้ไม่กำหนดรู้โทษของเหยื่อเหล่านี้ 
เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างตะกละตะกลามลุ่มหลง
ผูกพันย่อมถูกเบ็ด คือ ความทุกข์
เกี่ยวเอาจนไม่อาจดิ้นให้หลุด
เพื่ออิสรภาพของตนได้ 
ต่อแต่นั้นก็หยั่งลงสู่ทุกข์ (ทุกฺโขติณฺณา) 
มีทุกข์ดักอยู่เบื้องหน้า (ทุกฺขปเรตา) 
คร่ำครวญอยู่ว่าทำอย่างไรหนอ
เราจักพ้นทุกข์นี้ได้
ผู้สละโลก คือท่านผู้สละเหยื่อของโลก 
ไม่ติดเหยื่อของโลก
เป็นผู้อันโลกจะครอบงำย่ำยีมิได้ 
ย่อมเที่ยวไปในโลกได้อย่างเสรี
เหมือนเนื้อที่ไม่ติดบ่วงของพรานไพร.... 

อ.วศิน อินทสระ

Image by Lee_seonghak from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

การเห็นแจ้งธรรมะ คือ ...


การรู้ เรียนรู้ธรรมะ คือ 
การฝึกมองดูสิ่งที่มีเป็นธรรมดา
การเห็นแจ้งธรรมะ คือ 
การเห็นแจ้งต่อสิ่งที่มีเป็นธรรมดา
มิใช่การที่ไปเรียนรู้อะไรที่เหนือธรรมชาติ 
อิทธิปาฏิหารย์ที่ไม่มีเป็นธรรมดา 
แล้วจึงค่อยเข้าไปเห็นแจ้งธรรมะ

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Photo by J Lee on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา