ถ้าเราเป็นผู้เห็น


ความรู้สึกใด ๆ จะมีอิทธิพลมาก 
ถ้าเราเป็นผู้รู้สึก 
แต่จะมีอิทธิพลน้อย 
ถ้าเราเป็นผู้เห็นความรู้สึก 
ธรรมชาติของอารมณ์ต่าง ๆ 
จะขยายใหญ่โต 
ถ้าเราเข้าไปมีส่วนร่วม 
แต่อารมณ์นั้น ๆ จะดับไปเอง 
หากเราเฝ้ามองเฉย ๆ 
เหมือนมันเขินอายเมื่อถูกเฝ้าดู

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by vivekeyeview from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ไฟจะเป็นอันตรายได้อย่างไร


สังขารมันปรุงอยู่อย่างนั้น
เหมือนไฟไหม้อยู่ตลอดเวลา 
แต่ถ้าไม่มีใครเติมเชื้อไฟ มันก็ดับ 
การที่มีเชื้อเราไปปรุงต่อเสริมต่อ 
เราไปยึดอันนั้นเป็นเรา 
ให้ได้ตามที่เจ้าของปรารถนา 
แล้วก็วุ่นวาย 
เพราะยึดติดสังขารตัววุ่นวาย 
ถ้าหากไม่ยึดสังขารตัววุ่นวาย 
สังขารก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้น 
เหมือนกับไฟอย่างนี้ 
ไม่มีใครไปยุ่งกับไฟ 
ไฟจะเป็นอันตรายได้อย่างไร

หลวงปู่แบน ธนากโร

Image by Greza from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา