ปัญญาต้องทันอาการของจิต       การพิจารณาอาการของจิตเป็นเรื่องสำคัญ ที่ปัญญาจะต้องสอดแทรกตามให้ทัน เมื่อสติปัญญาตามทันแล้ว จิตคิดปรุงเรื่องอะไรก็ทราบว่าไปจากจิต ซึ่งกำลังจะออกไปวาดภาพหลอกตัวเอง กำลังจะไปสำคัญมั่นหมายกับ รูป เสียง กลิ่น รส นานาชนิด ใจก็รู้ทัน เมื่อรู้ทัน อารมณ์นั้นก็ดับไปทันที ไม่เกิดเป็นตนเป็นตัว เป็นรูปเป็นร่าง เป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมา เพราะสติปัญญาทันมัน เรื่องก็สงบไป

                                                                                             หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

สุขทางใจแสวงหาได้แต่จากพระธรรมสุขทางใจนั้น 
นอกจากจะแสวงหาเอา
จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว
หาที่อื่นไม่ได้เลย

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ไม่โกรธตอบคือชนะสงคราม

บุคคลผู้ใด เห็นเขาโกรธก่อน แต่มิได้โกรธตอบ
สู้ทนอดกลั้น บรรเทาเสียได้
ชื่อว่าผู้นั้น ชนะสงครามอันใหญ่หลวง 
ยากที่ผู้อื่นจะผจญได้


หลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ