สุขที่แท้จริง ได้แก่ จิตที่นิ่ง ไม่ดิ้นรน
สุขที่แท้จริง ได้แก่ จิตที่นิ่ง ไม่ดิ้นรน 
ผู้มาจับจุดความสุขที่แท้จริงได้อย่างนี้แล้ว 
แม้ผู้นั้นจะอยู่ในอิริยาบถใด 
ประกอบภารกิจการงานใดๆ อยู่ก็ตาม 
เขาจะมีใจเป็นสุขทุกเมื่อ

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

การมีผัสสะภายนอกก็เป็นการดี

สภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไร ก็ช่างหัวมัน 
เราก็ดู จ้องดู “ใจ” ของตัวเอง 
การมีผัสสะภายนอกก็เป็นการดี 
เพราะจะทำให้เราได้ภาวนา

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม