พรก็จะเข้าสู่จิตใจ ของพวกเราตลอดไป


ถ้าพวกเรา คิดดี พูดดี ทำดี
ในตัวของเราเองแล้ว
พวกเราก็เหมือนกับว่า
รับพรอยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน หลับ ตื่น
พรก็จะเข้าสู่จิตใจ
ของพวกเราตลอดไป

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

Image by Kollsd from pixabay

ให้พรตัวเองในปีใหม่และตลอดไปนะคะ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ยังเป็นคนเกียจคร้านอยู่


จะนั่งนานๆ เดินจงกรมนานๆ
นั่นก็ชื่อว่า ยังเป็นคนเกียจคร้านอยู่
ถ้ายังไม่รู้จักสละอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น
ออกจากจิตจากใจ

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

Image by CDD20 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา