ถ้าเราไม่ยึด ความทุกข์ก็ไม่เกิด          ทุกข์มีเพราะความยึดนะ ถ้าเราไม่ยึด ความทุกข์ก็ไม่เกิด ความยึดว่ามีเรา มีของเรานี้แหละ ความทุกข์มันก็เกิด แต่ความยึดนี้ มันไม่ใช่ว่าจะออกไปง่ายๆ  เราต้องมาปฏิบัติ ต้องมาภาวนา มีศีล มีสมาธิ มีปัญญาขึ้นมา  ใจของเราก็ตื่นจากความหลับ ความหลงทั้งหลาย มีความรู้ขึ้นมา ก็เรียกว่าเป็นผู้ตื่นขึ้นมาบ้างแล้ว ตามพระพุทธเจ้า

                                                                                            พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน

ยึดความรู้ผู้อื่น มันขายโง่ตัวเองการเอาความรู้ของผู้อื่นมาพูดนั้น
จำมามากก็พูดได้มาก แต่มันไม่ใช่ของจริง
มันอวดตัวอวดภูมิอวดรู้อวดฉลาด แต่ตัวยังโง่
ยึดความรู้ผู้อื่น มันขายโง่ตัวเอง

หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ 

เมื่อกำจัดความมืดไม่ได้ ก็เป็นผู้มืดผู้หลง          การที่มนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย ไม่ต้องการความพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร ก็เพราะความมืดเข้าครอบงำสันดาน ให้เป็นผู้มืดผู้หลงงมงายอยู่ในวัฏสงสารตลอดไป เมื่อกำจัดความมืดให้ขาดจากสันดานของตนไม่ได้อยู่ตราบใด ตนก็ยังจะต้องเป็นผู้มืด ผู้หลงอยู่อย่างนั้นตลอดไป

                                                                                            หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

อวิชชาจะดับ เพราะรู้จริงเรื่องกาย          อวิชชาที่จะดับ ก็ดับเพราะเรามารู้จริงอันนี้ เมื่อมันรู้จริงแล้ว ความไม่รู้จะอยู่ได้อย่างไร ที่เคยหลงเข้าใจผิด แต่ก่อนว่า เป็นตัวเป็นตน เป็นเราเป็นเขา พยายามตกแต่งให้มันสะอาด ให้มันน่าเพลิดเพลินยินดี ถ้ามาดูจริงๆ แล้ว สิ่งที่เราเข้าใจมาแต่ก่อน ล้วนแต่เป็นความเข้าใจผิด ไม่เป็นความจริงโดยธรรม แต่เป็นความจริง สำหรับปุถุชนผู้ยังหนา

                                                                                                             หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ