หมั่นดูใจ สติจะว่องไวปราดเปรียว
เพียงแค่หมั่นดูใจของตนอยู่เสมอ ทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้น 
ใจลอยไปไหน ก็รู้ แล้วกลับมาอยู่กับสิ่งนั้น 
ทำบ่อยๆ สติก็จะว่องไวปราดเปรียว 
ช่วยคุ้มกันใจ ไม่ให้อารมณ์ใดๆ ครอบงำ 
เพียงเท่านี้ ความสงบเย็น โปร่งโล่งเบาสบาย 
จะกลายเป็นเรื่องง่าย 
แม้รอบตัววุ่นวายเพียงใดก็ตาม


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล