อย่ามัวเป็นทาสกิเลสกันเลยจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่ว่าเวลาใด ให้จดจ่ออยู่ในการรักษาจิตการทำความเพียรละกิเลสนั้น
อยู่ที่เพียรทำจิตให้เป็นสมาธิ
ไม่ว่าเวลาใด ให้จดจ่ออยู่ในการรักษาจิต
ไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสใดๆ มาสิงสู่ในจิตได้
ตั้งจิตให้มั่นคงที่สุด เมื่ออารมณ์ใดมากระทบ
ไม่ให้จิตนี้หลงไปตาม รู้อยู่เฉพาะจิตดวงที่รู้อยู่นั้น
ถ้าจิตดวงนี้ยังหลงใหลไปได้ ก็แสดงว่าความเพียรยังอ่อน
ให้เพียรพยายามมากขึ้นไปอีก
ให้ความประพฤติปฏิบัติทุกส่วนก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลัง
จงคอยระวังตัวสังขารมารจะมากั้นกลาง
ไม่ให้ทำความเพียรอันเยี่ยมยอดนี้
มารสังขารตัวนี้ มันจะยึดให้อยู่กับที่ นั่นหนึ่ง
และมันจะดึงถอยหลังคืนไปหากิเลส โทสะ โมหะอีกหนึ่ง
ผู้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสทั้งหลาย
อย่าหลงใหลไปตามกิเลสทั้งหลาย
อย่าหลงใหลไปตามกิเลสนั้นๆ

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา