ผู้มีปัญญาไม่ควรประมาทความตายผู้มีปัญญาไม่ควรประมาทความตาย
ให้เห็นว่าเป็นสมบัติสำหรับตัวเรา
เราจะต้องการในกาลอันสมควร 
คือความตายมาถึงเราสมัยใด
สมัยนั้นแหละชื่อว่ากาลอันสมควร
ไม่ควรจะเกลียด ไม่ควรจะกลัว
สังขารทั้งหลาย คือสัตว์ที่เกิดมาในไตรภพ
จะหลีกหลบให้พ้นจากความตาย ไม่มีเลย

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
(จันทร์ สิริจนฺโท)

สมาธิที่ถูกต้องย่อมไม่เบื่อโลก เบื่อสังคม          ...สมาธิที่ถูกต้องย่อมไม่เบื่อโลก เบื่อสังคม พระพุทธเจ้ามิได้ทรงสอนให้เราหนีจากโลก ในฐานะที่เรายังพัวพันอยู่กับโลก เราหนีโลกไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราศึกษาให้รู้จักความจริงของโลก เพื่อจะได้อยู่กับโลกด้วยความผาสุก...

                                                                                                              หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิ
คือการทำจิตใจให้เที่ยง
อย่าให้มันไปก่อภพก่อชาติ 
ก่อเวรก่อกรรมอะไร
ใจมันสงบ เพราะใจเราเป็นสมาธิ 
ใจตั้งมั่น  ตั้งเที่ยง ตั้งตรง
ใจไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนไปในรูป 
ในเสียง ในกลิ่น ในรสสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้น

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

ผู้โกรธตอบคนที่ด่า เลวกว่าคนด่า          ผู้โกรธตอบคนที่ด่า เลวกว่าคนด่าเสียอีก คนที่ไม่โกรธตอบคนที่ด่านับว่าชนะสงครามที่ชนะได้แสนยาก คนที่มีสติยับยั้งชั่งใจ ไม่โกรธ เวลาเขาด่า นับว่าทำประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่น แต่คนเช่นนี้ คนที่ไม่เข้าถึงธรรมมักจะหาว่าเป็นคนโง่

                                                                                                           อักโกสกสูตร

ความสุขที่ไม่มีภัย คือ ความสุขจากการรู้แจ้ง          เมื่อจิตสงบจะมีความสุขชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาในตัวของจิตเอง เป็นความสุขที่จิตมีสมาธิ เป็นความสุขที่ไม่มีโทษ เป็นความสุขที่ไม่อาศัยอารมณ์ใดเลย แต่ทำได้ยาก เป็นความสุขที่ต้องการอย่างยิ่ง เพื่อมาลบล้างทดแทนความสุขทางกามคุณ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ต้องการความสุข เกลียดทุกข์ ความสุขที่ไม่มีภัย คือ ความสุขจากการรู้แจ้ง…

                                                                                              พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ