ไม่มีตนในที่ตรงไหน


ความเข้าใจในสิ่งใด 
ไม่เท่าเข้าใจในตน
เมื่อสามารถเข้าใจในตนแล้ว
จะเห็นว่า ไม่มีตนในที่ตรงไหน
เพราะอะไร ...เพราะเมื่อรู้จักตนแล้ว
จะเห็นว่าไม่สามารถ
ที่จะบังคับตนได้เลย 
ไม่มีสิ่งใดอยู่ในอำนาจบังคับ
แม้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ...ใจ

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ธรรมชาติของใจ ที่จะผันออกจากสังสารวัฏ


ธรรมชาติอย่างหนึ่ง
ในอัธยาศัยของใจ
ที่จะผันออกจากสังสารวัฏ คือ 
ใจนี้จะมีการยอมรับกับความจริงว่า 
ทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิต 
จึงไม่มีความเกลียดชังความทุกข์ 
แต่กลับก็มีความระแวงต่อความสุข
.
เมื่อจิตใจมันเกิดอัธยาศัยอย่างนี้ 
มันจึงเกิดความเห็นขึ้นในตัวมันว่า 
ชีวิตอันต้องดำเนินไปอยู่นี้ 
จะอยู่อย่างไรโดยที่ความทุกข์-สุข 
ไม่มีผลกับจิตใจ
.
ถ้ามองความจริงของชีวิตเป็นจริงๆ 
จะรู้ว่า "ชีวิต" โดยแท้ คือ 
การต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบไม่น่าพอใจ
มากกว่าการได้อยู่กับสิ่งที่ชอบที่น่าพอใจ
สิ่งที่ชอบที่น่าพอใจเป็นเพียงเหยื่อล่อ
พาให้หลง เพื่อจะได้เวียนเกิดไม่จบสิ้น

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by NickyPe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา