ตัดร่างกายได้ก็จบกิจ          สมบัติของโลกที่เรารักที่สุดก็คือ ร่างกายที่จิตเราอาศัยอยู่ชั่วคราว เราก็เอาไปไม่ได้ หากเรามีกำลังใจเต็ม วางอุปาทานขันธ์ ๕ หรือวางร่างกายนี้ได้อย่างเดียว สิ่งอื่นๆ ก็จะหลุดไปเอง คนฉลาด-มีปัญญาดี จึงตรัสสอนให้ตัดขันธ์ ๕ หรือร่างกายอย่างเดียวก็จบกิจในพระพุทธศาสนาได้

                                                                                                     สมเด็จองค์ปฐม

                                                                                            ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น
                                                                               รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

พุทธะ ไม่จำเป็นต้องห่มเหลือง          บุคคลที่เห็นจิตของตนเอง เป็นพุทธะแล้ว ไม่จำเป็นต้องโกนผมห่มเหลืองก็ได้ อุบาสกก็เป็นพุทธะได้เช่นกัน เว้นแต่คนที่ไม่เห็นตนเอง (ตามความเป็นจริง) แล้วไปโกนผมห่มผ้าเหลือง นับเป็นความหลงใหลคลั่งไคล้ธรรมดาๆ นั่นเอง

                                                                                                           ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

เราปฏิบัติ เพื่อให้รู้เห็นความทุกข์ชัดๆ          เราปฏิบัติ เพื่อให้รู้เห็นความทุกข์ชัดๆ ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหาความสุข ถ้าเรามาปฏิบัติเพื่อหาความสุข ก็ผิดตั้งแต่แรกเลยนะ เพราะสุขมันไม่มี เราจึงหาไม่เจอ แต่ถ้าปฏิบัติ เพื่อหาความไม่ทุกข์ ก็จะเจอ เพราะความไม่ทุกข์มันมีอยู่แล้ว สำหรับความทุกข์ ยิ่งไม่ต้องไปหาให้ลำบากเลย เพราะมันปรากฏอยู่แล้วตลอดเวลา

                                                                                      หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ธรรมที่มีรสชาติแท้จริง          ธรรมที่ได้ยิน ได้เห็น ได้ฟังมา ยังเป็นธรรมนอกอยู่ ธรรมใดที่เกิดจากความรู้ของตัวเอง แม้เท่าเมล็ดงาก็มีรสชาติ จึงว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง

                                                                                             หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ