ไม่ต้องไปทำมาก


ผู้มีปัญญาโปรดฟัง
ไม่ต้องไปทำมาก 
ให้มี "สติอยู่กับจิต
เป็นหนึ่งเดียวกัน" 
ให้ได้ "ปัจจุบัน" 
แค่นี้เหลือกินเหลือใช้ 
เหลือจะพรรณนา 

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

Image by bg242 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา