ทุกชั่วขณะของชีวิตคือการฝึกฝน


จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การปฏิบัติมิใช่เพื่อหยุดคิดการปฏิบัติไม่ได้มาทำให้เขาหยุดคิด 
แค่“ไม่ยึดถือคิด”ต่างหากล่ะ 
เมื่อไม่ยึดถือ คิดให้ตายก็ไม่ทุกข์..

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา