สมควรสลายความปรุงแต่ง


ในเมื่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิตใจ
ว่างจากการปรุงแต่งมาก่อน
เมื่อใดเห็นความเผลอปรุงแต่งเป็นอัตตาตัวตน
สมควรสลายความปรุงแต่งเหล่านั้นทิ้งทุกครั้ง

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

Image by elbetiko from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การเดินถูกต้องตามทางสัมมาทิฏฐิ


ทุกข์นั้นเกิดมาแต่เหตุที่ไม่พอใจ
สุขนั้นเกิดมาแต่เหตุที่พอใจ
สิ่งที่พอใจและไม่พอใจก็เกิดมาแต่เหตุ
เมื่อไม่รู้เท่าทันเหตุ
เหตุจะทำให้เป็นสุขก็ได้ จะทำให้เป็นทุกข์ก็ได้
จงรักษาอัพยากฤตธรรม คือความเป็นกลางนี้ไว้
อย่าเหม่อ เผลอไป
อย่าเมาต่อสุข อย่าเมาต่อทุกข์
นี่คือการเดินถูกต้องตามทางสัมมาทิฏฐิ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หลวงปู่ทา จารุธัมโม

Image by Dreamy_Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา