ผู้ใดไม่มีสติ ไม่มีธรรมะ
ผู้ใดไม่มีสติ ไม่มีธรรมะ
ชีวิต 100 ปีไม่ประเสริฐ
ผู้มีธรรมะเพียงวันเดียว
เพราะมีรสพระธรรม
ในหัวใจที่ได้สัมผัส
ยกมือไหว้ตัวเองได้ คุ้มค่าแล้ว

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ