ถ้าปฏิบัติธรรมแล้ว...ถ้าปฏิบัติธรรมแล้ว ยังไม่มีเมตตา
ไม่รู้จักให้อภัย หรือไม่รู้จักมองคนอื่นในแง่ดี
นั่นแปลว่า คุณยังไม่มีธรรมจริงๆ

 หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล 

ตรงกลาง ระหว่างสุขกับทุกข์.....นักปฏิบัติ
หลงติดอยู่ที่ความพอใจ และไม่พอใจ เป็นเครื่องอยู่
เอาความพอใจ และไม่พอใจเป็นเครื่องอยู่
เมื่อพอใจ ได้สมใจก็เป็นสุข
เมื่อไม่พอใจก็เกิดทุกข์
แต่ทั้งสุขและทุกข์ ก็ยังเป็นเงื่อนของสมมุติ
...

ไม่มีใครคิดที่จะอยู่ตรงกลาง ระหว่างสุขกับทุกข์
เพราะตรงนั้นไม่มีทั้งความพอใจ และไม่พอใจ
แต่เป็นความพอ พอดี

คุณแม่จันดี โลหิตดี

ความว่างของใจจุดจบที่แท้จริง คือความว่างของใจ 
ใจจริงๆไม่มีอยู่กับสิ่งที่รู้ 
สิ่งที่รู้ทั้งหมดไม่มีอยู่ที่ใจ 
ใจหรือว่าผู้รู้นั้นอยู่เหนือสิ่งที่่รู้มาทั้งหมด 
สิ่งที่รู้ทั้งหมดยังไม่ใช่ความว่างของใจ 
นี้แหละคือความดับทุกข์สุดแค่นี้เอง..

หลวงปู่คูณ สิริจันโท