ให้รีบถามตัวเองแล้วปฏิบัติตาม


พวกเราเกิดมานานขนาดนี้ 
โตขึ้นมาด้วยสติปัญญาขนาดนี้ 
เคยคุยกับตัวเองบ้างหรือยัง?
เคยได้คำตอบที่ชัดเจนจากตัวเองแล้วหรือยัง?
ในการดำเนินชีวิตว่า.......
จะเป็นนักท่องเที่ยวนักเกิดแล้วตาย
ไม่มีภพชาติที่แน่นอน
หาความสุขที่แท้จริงไม่มี  
หรือว่าจะย้อนกลับตามรอยของพระอริยสาวก
ตามรอยของพระพุทธเจ้า
เข้าสู่ดินแดนแห่งความไม่ตาย  
ก็ให้รีบถามตัวเองแล้วปฏิบัติตาม
เพราะว่าวันเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วผ่านไปเลย
ร่างกายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วผ่านไปเลย  
เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไป 
โดยที่ไม่มีการประพฤติปฏิบัติ  
จิตใจดวงนี้ก็จะกลายเป็นจิตใจที่สิ้นหวังหมดหวัง
ในเรื่องของความสุขที่แท้จริง 

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

Image by Peggy_Marco from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา