ความหวั่นไหวนั้น มันไม่ใช่ใจของเรา


ถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้ 
โยมอยู่เป็นกลางไม่ยึดถือ ทั้งดีทั้งชั่วแล้ว 
โยมทำได้ใน ๒๔ ชั่วโมง 
โยมอยู่บนเกวียนวัวขาวตลอดวันเลย 
ไม่มีอะไรเกิด เมื่อไม่มีอะไรเกิดความดับก็ไม่มี 
ถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้แล้ว 
ความรักมันเกิดขึ้นโยมก็วางใจให้เป็นกลาง 
ความโกรธเกิดขึ้นโยมก็วางใจให้เป็นกลาง
ถ้าโยมทำได้อย่างนี้ใจก็พ้นจากความหวั่นไหว... 
...ผู้ที่เหนือคนเหนือโลก ท่านพ้นจากความหวั่นไหว
เพราะความหวั่นไหวนั้น มันไม่ใช่ใจของเรา 
เป็นเครื่องลวงเท่านั้น

หลวงปู่ฉลวย สุธัมโม

Image by dendoktoor from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ไม่ดี ก็ดีเหมือนกันนะ


อะไรที่ดีบางทีมันก็ไม่ดีนะ 
พอเจออะไรที่ดีมันเป็นภพ 
เป็น station แน่นอน 
บ้านดี งานดี พ่อดีแม่ดี เพื่อนดี สามีดี 
แล้วอย่างนี้มันจะไปไหน 
มันสร้างภพอุปาทาน 
ยางเหนียวมีมาแน่นอน 
แต่ถ้าของมันไม่ดีล่ะ 
อาทิสามีไม่ดี รู้มั้ย? รู้!!! 
แต่มันยังวางไม่ได้ไง 
เมื่อมันยังวางไม่ได้ ก็อยู่กันไปก่อน 
อยู่แบบไม่ติดไม่ยึด แค่ยังวางไม่ได้ 
แต่ถ้าพร้อม ถ้าวางได้เมื่อไหร่มันไปทันทีเลย!!!
ดังนั้น "ไม่ดี ก็ดีเหมือนกันนะ"

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Image by dendoktoor from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา