การตรัสรู้ หมายถึง


รู้แบบโลกๆ ไม่อาจเรียกว่า "การตรัสรู้"
เพราะการตรัสรู้ หมายถึง 
การรู้ในสิ่งที่เหนือโลก ..
การรู้แต่ในเรื่องราวของโลก 
มีแต่ทำให้วนอยู่กับโลก 
ไม่อาจพ้นเรื่องของโลกไปได้
.
ส่วนการตรัสรู้นั้น 
เป็นการรู้เรื่องราวของโลกตามปกติ 
แต่รู้จักปล่อยวางเรื่องของโลก 
ไม่ยึดไว้ ไม่แบกไว้ 
รู้เห็นความเป็นเช่นนั้นเอง 
สามารถข้ามพ้น (ไม่ติดขัด,ไม่ค้างคา) 
กับสิ่งที่เป็นโลก เรียกว่า 
ไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่มีคำตอบสุดท้ายให้ 
จนสามารถลุล่วงถึงฝั่งด้วยดี 
.
ถึงฝั่งแล้วก็ไม่อาลัยผืนน้ำ
มีแต่ความจริงให้ชีวิตดำรงอยู่อย่างแท้จริง 
ซึ่งเป็นคนละฟากกับโลกอันเป็นสมมุติทั้งปวง

ตื่นทางปัญญา จิตกลับสู่เดิมแท้
(อิโตมิ จัง)

Image by Leolo212 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา