ถ้าอยากเห็นธรรม อย่าส่งจิตออกนอกกาย
ถ้าพวกเราอยากรู้ธรรมเห็นธรรมแล้ว
ไม่ต้องส่งจิตออกไปนอกกาย คอยดูอยู่แต่ในกายเท่านั้น
อย่าไปคิดปรุงแต่งเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น
นั่งคอยดู นอนดู เดินดู ยืนดู แต่เฉพาะกายของตัวเอง
ธรรมจะเกิดขึ้นมา ให้เราได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงทุกประการ
โดยจะเกิด...สลับสับเปลี่ยนกันไปมาอยู่เรื่อยๆ
เดี๋ยวทุกข์เกิดขึ้นมา แล้วก็ดับไปเอง เดี๋ยวสุขเกิดขึ้นมา แล้วก็ดับไปเอง
เดี๋ยวก็เกิดอุเบกขาขึ้นมา แล้วก็ดับไปเอง หมุนเวียนกันไปมาอยู่ตลอด
เราผู้รู้ ก็คอยดูไป โดยไม่ต้องไปปรุงแต่งให้ลำบาก
ธรรมชาติ จะเกิดขึ้นมาให้เราดูเอง

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

ผู้ปฏิบัติธรรมหามรรคผล...ผู้ปฏิบัติธรรมหามรรคผล
ไม่เหมือนผู้ลืมตน วิ่งไปตามโลก
ผู้ปฏิบัติธรรมหามรรคผล มีโชค
ผู้วิ่งไปตามโลก ขาดทุน.........

หลวงปู่สาย เขมธัมโม