ความสุขของสังขาร ไม่เคยขาดจากความทุกข์


ความสุขของสังขาร 
ไม่เคยขาดจากความทุกข์ 
เพราะเป็นไปอย่างนั้น ไม่เที่ยงตรงอย่างนั้น 
ไม่ได้อย่างใจเรา เป็นของหลอกลวงอยู่ตลอด
จึงว่าให้สำรวมในสังขาร เพื่อดับระงับสังขารนี้ให้ได้ 
สังขารมันเป็นของเล่นในโลก 
ใครชอบเล่นสังขารก็ไม่รู้จักความจริง 
คนจริง ท่านไม่เกี่ยวข้องแล้วในสังขาร 
ท่านไม่ละเล่นใดๆ อีกแล้่ว

หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

Image by Peggychoucair from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ความสุขจากการไม่มีที่คันให้เราเกา


พอเราเกาที่คัน เราก็รู้สึกดีอยู่ครู่หนึ่ง
แล้วอาการคันก็จะกลับมาอีก
คราวนี้มักจะคันมากกว่าเดิม
กลายเป็นว่า ยิ่งเกาก็ยิ่งคัน
การตามใจกิเลสตัณหา เหมือนกับเกาที่คัน
พระพุทธองค์ทรงกระตุ้นให้เรา ตั้งคำถามว่า
อะไรจะดีกว่ากัน ระหว่างความสุข
ความพอใจชั่วคราว ที่ได้จากการเกาที่คัน
กับความสุขจากการไม่มีที่คันให้เราเกา

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by Alexas_Fotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา