การปฏิบัติเพื่อผูกคอตัวเองผู้ฉลาดปฏิบัติตนเพื่อที่จะหนีทุกข์ 
เพื่อที่จะหนีจากโลกแห่งความหลอกลวงใบนี้ 
ผู้ที่มีความโง่ปฏิบัติตนเพื่อรู้เพื่อเห็น 
เพื่อต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ 
นี้เป็นการปฏิบัติเพื่อผูกคอตัวเอง
ให้ติดอยู่กับภพชาติที่ไม่มีวันจบสิ้น 
การปฏิบัติตนเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ 
เป็นความเลวร้ายอย่างร้ายแรงในวงของนักปราชญ์ 

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา