คนเรามักติดหล่มแห่งความสงบจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระบุญคุณต้องทดแทน  แค้นต้องชำระ...
ชำระใจเราให้ขาวสะอาด 
เราต้องฝึกละความพยาบาท
คนที่ฉลาดคือ คนที่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง
คิดอะไรก็รู้ทัน โลภโกรธหลงก็รู้ทัน
ไม่ใช่ปล่อยความคิดให้เพลินไปตามอารมณ์เรื่อยไป

หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา