ปฏิบัติธรรมอย่าไปแข่งกับใครปฏิบัติธรรมอย่าไปแข่งกับใคร
เหมือนกระต่ายท้าแข่งกับเต่า
แต่เต่าไม่ได้แข่งกับกระต่าย
เพราะมันรู้ว่าวิ่งอย่างไร
ก็คงสู้กระต่ายไม่ได้
มันแข่งกับตัวเองต่างหาก

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

Image by ID 13183393 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


แท้จริงการดูจิต ไม่มีอะไรมาก


แท้จริงการดูจิต ไม่มีอะไรมาก
เพียงแต่รู้อารมณ์ที่กำลังปรากฎ
ด้วยจิตที่เป็นกลางจริง ก็พอแล้ว
รู้อยู่ตรงนั้นแหละ ถ้าจิตเป็นกลางจริงๆ
จะสังเกตเห็นจิตผู้รู้  แทรกอยู่ตรงนั้นเอง
เมื่อเห็นบ่อยๆ แล้ว ต่อไปก็ชำนาญ
สามารถเห็นจิตผู้รู้ได้เสมอ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Image by ractapopulous from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา