สำคัญว่าตนดี จะไม่เห็นความไม่ดีในใจจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เห็นคิด...ชีวิตมันก็เปลี่ยนถ้าเรากำลังเจริญสติ 
แต่เรามีปัญหาเรื่องความคิดมากของเรา 
เราก็อย่าไปห้ามความคิดมัน...
แต่ว่าเราอย่าเข้าไปอยู่ในความคิด..
ให้ “รู้ทันความคิด” เวลามันคิดปั๊บ เรามีสติรู้ปุ๊บ.. 
หลวงพ่อเทียนก็บอกเอาไว้ 
ถ้าหากว่าเราเจริญสติ เห็นความคิดบ่อยๆ ..
รู้ทันความคิดบ่อยๆ  รู้อย่างต่อเนื่อง
วันหนึ่งมันจะเกิดสภาวะที่มันแตกโพละออกมาเลย.. 
เป็นการปฏิวัติชีวิตใหม่ เปลี่ยนชีวิตใหม่ได้จริง 
ตรงที่เรา “เห็นคิด...ชีวิตมันก็เปลี่ยน”

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


จุดหมายของการปฏิบัติไม่ใช่เพื่อจิตสงบจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติ
เพื่อให้เข้าใจกายและใจว่า อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์
คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
.. ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจิตสงบ ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาแต่ดี 
ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันดียิ่งขึ้น
..ปฏิบัติเพื่อให้มันเห็นความจริงยิ่งขึ้นๆ แล้วก็ปล่อยวางมากขึ้นๆ 
...ยิ่งปฏิบัติมากขึ้น เข้าใจความจริงมากขึ้น 
จะเบาสบายมากขึ้นไปด้วย 
ที่เราหนักเพราะว่าเราแบกเอาไว้

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา