ความทะยานอยากได้สุขเป็นของควรละ         ตามกระแสพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าทุกข์เป็นของไม่ควรละ แต่เป็นของควรต่อสู้ ความทะยานอยากได้สุขหรือไม่อยากให้มีทุกข์ต่างหากเป็นของที่ควรละ... ผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้ในโลกนี้ ก็ล้วนแล้วแต่ยกทุกข์ขึ้นมาเป็นเหตุทั้งนั้น


                                                                                            หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

การเฝ้ากำจัดความคิดไม่ดีเป็นสมาธิการเฝ้ากำจัดความคิดที่ไม่ดี
ไร้สาระออกจากจิต
ก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่ง
การเฝ้าพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในโลก
ในที่สุดก็แตกสูญสลาย
กลายเป็นดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นอากาศ
แยกกระจายจากอณู
เป็นอะตอมเล็กๆ ละเอียด 
เป็นธาตุว่างคือวิปัสสนาญาณ

หลวงปู่ดาบส สุมโน

ความสงบด้วยใจคือพระนิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าความสงบด้วยใจ
เป็นความสุขคือพระนิพพาน 
ผู้ที่ทำจิตให้ถึงความสงบ
ก็ย่อมจะถึงพระนิพพานนี้เอง
ไม่ไกลกว่ามือเอื้อม 
ไม่ไกลกว่ายื่นมือเอื้อม
 คือหมายความว่า
ยื่นมือเอื้อมยังไกลกว่าเสียอีก 
ก็เพราะฉะนั้นจึงพูดยาก
จะว่าไกลก็เหมือนใกล้
เพราะฉะนั้นสุขชนิดนี้ 
จึงต้องทำเอง ให้มันเกิดขึ้นเอง 

หลวงปู่ดาบส สุมโน