ถ้าเจริญสติจนมีกำลัง ธรรมะอื่นๆ จะเกิดขึ้นเองในการปฏิบัตินั้น รายละเอียดของแต่ละสำนักเท่านั้น
ที่แตกต่างกัน แต่ก็มีหลักการอันเดียวกัน 
คือพระพุทธเจ้าจะสอนให้มีสติเสียก่อน 
เพราะสติเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุด 
ถ้าเจริญสติจนมีกำลังขึ้นเรื่อยๆ 
ธรรมะอื่นๆ จะเกิดขึ้นเอง 
นี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ารับรองเอาไว้

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความรู้สึกว่ามีตัวเราคือ ปัญหาของมนุษย์
เพราะมีความรู้สึกว่ามี "ตัวเรา" จึงมีทุกข์
เราไปตลาดเจอคนทะเลาะกัน เราเฉย ๆ 
พอเขาเอ่ยชื่อเราเท่านั้น ทุกข์เลย 
เห็นสุนัขของคนอื่นโดนรถทับตาย เราก็เฉย ๆ 
แต่พอมันเห็นหมาเรานี่ ใจเราเป็นอย่างไร นี่ทุกข์ทันทีเลย 
มันมีเรา ของเราขึ้นมา มันเลยทุกข์
ความรู้สึกว่ามีตัวเราคือ ปัญหาของมนุษย์..
ทำอย่างไร เราจะดำเนินชีวิตโดยไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราได้ 
นี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์พยายามปลุกเรา
ให้ตื่นขึ้นมองโลกในอีกทัศนะหนึ่ง
ที่ไม่มีตัวตนดำเนินชีวิต
ถ้าเราทำได้นั่นคือ การดำเนินชีวิตพรหมจรรย์ 
หรือดำเนินชีวิตด้วยอริยมรรคมีองค์ 8..

หลวงพ่อโพธินันทะ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา