การใช้กรรม จะไม่มีวันสิ้นสุดเลย


การเวียนว่ายตายเกิด
ในสามโลก คือกรรม
และการใช้กรรม
การใช้กรรม
จะไม่มีวันสิ้นสุดเลย
หากเธอยังยึดถือ
ในสัญญาและความคิด
แม้เพียงเม็ดฝุ่นเดียว

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by TobiasBrunner from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

อย่าหันหลังให้ธรรมะ


อย่าหันหลังให้ธรรมะ 
ถ้าไม่สนใจธรรมะ 
มันก็เหมือนกับเราหันหลังให้บ่อน้ำที่เย็นๆ 
แล้วไปหันหน้าเข้ากองไฟใหญ่ๆ 

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by balaramadasa108 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา