ดูด้วยความวางเฉยเป็นวิธีการดับหน้าที่ของการปฏิบัติคือ
การเข้าไปเรียนรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง 
ไม่ได้มีหน้าที่ไปบังคับ 
จริงอยู่ว่า เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ ผลสุดท้ายก็คือ
สามารถจะดับไปสิ้นเชิง 
แต่ว่าวิธีการปฏิบัติไม่ต้องไปคิดให้มันดับ 
แต่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องคือเรียนรู้
กับสภาพธรรมเหล่านั้นตามความเป็นจริง 
เขาเกิดอย่างไร เขาปรากฏอย่างไร เขามีเหตุมีปัจจัยอย่างไร 
แสดงอาการอย่างไร ก็ดูเขาไปอย่างนั้น 
ดูเขาด้วยความวางเฉยเป็นวิธีการดับ 

แต่ถ้าดูด้วยการไม่วางเฉย 
ก็จะไม่ใช่เอาน้ำไปดับอย่างเดียว
แต่เอาเชื้อเพลิงเติมเข้าไปด้วย 
ถ้าใช้น้ำด้วยน้ำมันด้วย ก็เลยดับได้ยาก 
หรืออาจดับไม่ได้ ฉะนั้นต้องดูด้วยความวางเฉย 
การดูด้วยความวางเฉยจะเป็นเหมือนน้ำล้วนๆ 
เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดับไฟ

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

บุญ​ที่สำคัญที่สุด​ คือ​ สติบุญ​ที่สำคัญที่สุด​ คือ​ สติ​ ที่ระลึก​ ภาวนารักษาจิตของเรา
ถ้าบุคคลผู้ใด​มีสติ​ ระลึกรู้​ในจิตอยู่เสมอ​ 
ผู้นั้นชื่อว่า​ ไม่ห่างจาก​ฌาน
คอยเพ่งพินิจ​จิตของเราอยู่เสมอ
จิตของเราไม่ดี​ ก็ให้รู้ว่าจิตเราไม่ดี​
จิตของเราดี​ ก็ให้รู้ว่าจิตของเราดี
จิตของเราไม่สงบ​ ก็ให้รู้ว่าจิตของเราไม่สงบ​
จิตของเราสงบ​ ก็ให้รู้ว่าจิตของเราสงบ
คือ​ เราสร้าง​ความรู้​
ส่วนสงบหรือไม่สงบ​ 
เป็นเรื่องของสังขาร​ ความปรุงแต่ง

หลวงปู่สุวัจน์​ สุวโจ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา