ไม่ถูกความคิดต่างๆ บิดเบือนความจริง


การภาวนาในที่นี้หมายว่า
การเจริญสติ สัมปชัญญะ
รู้กาย ใจ ตามเป็นจริง
มันไม่ได้ต้องการการคิดเก่ง
หรือคิดเข้าใจอะไรลึกซึ้งเลย
แต่เป็นการ รู้ เท่าทันความคิดทั้งปวง
ไม่ถูกความคิดต่างๆ บิดเบือนความจริง
ที่สามารถรู้สึกๆ ได้ ที่ปัจจุบันขณะเท่านั้นเอง....

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by johnhain from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ยอม


ยอม ตามธรรมชาติที่มันเป็นทุกอย่าง
ทุกแห่ง ทุกข์ก็ไม่เกิด
ธรรมะอย่างนี้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้
เวลาใดก็ได้ ใคร ๆ ก็ปฏิบัติได้
ปฏิบัติเมื่อไหร่ ที่ไหน ทุกข์ก็ไม่เกิด
เมื่อนั้น ที่นั่น... 

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา