ให้รู้สึกอยู่ที่กาย และแอบชำเลืองดูใจบ้างการเฝ้าดูให้ดูกาย ให้รู้สึกอยู่ที่กาย
และแอบชำเลืองดูใจบ้าง ไม่ต้องจ้องดู 
การจ้องดูจะเป็นการเพ่งไป 
จะทำให้เข้าไปในความคิดได้ 

...
แค่แอบดู พอความคิดเกิดขึ้นแค่รู้ 
แล้วกลับมาดูกาย... 
นี่เป็นหลักการปฏิบัติอย่างง่ายๆ 
แต่ที่เราทำแล้วไม่ง่าย 

เพราะเราคุ้นชินกับความคิด เลยไปกับความคิด 

ท่องเที่ยวไปในวัฎสงสาร 
ไปเกาะเกี่ยวเอาทุกข์ เอาสุข เข้ามาตลอดเวลา 
ไม่คุ้นชินกับการรู้สึกอยู่กับกายเฉยๆ 
โดยไม่คิด ไม่ปรุงแต่ง
ไม่ท่องเที่ยวไปในวัฎสงสาร ไม่เวียนว่ายตายเกิด 
ไม่ไปเกี่ยวเอาทุกข์ เอาสุข มาเป็นของตน 

การที่เรามาปฏิบัติ...ก็เพื่อทำให้เราคุ้นชินกับการที่

.....ใจเป็นหนึ่งเดียวกับกาย....

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท