จิตเช่นนี้แหละเป็นสัมมาทิฏฐิ


การรู้ธรรม เห็นธรรม
ไม่จำเป็นต้องสมาทาน
วัตรปฏิบัติที่เคร่งขรึมอะไร
จะรู้ทฤษฎีมาก่อนก็ได้
ไม่รู้ก็ได้
เพราะถ้าหากรู้ถูกก็ดีไป
แต่ถ้าหากรู้ผิดติดนิสัยนี่สิ
แก้ไขความคิด ความเห็น ความจำลำบาก
ฐานความรู้เดิมเพียงแค่
มีความเข้าใจว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยง
ยึดอะไรก็ทำให้ใจเป็นทุกข์ทั้งนั้น
อยากฝึกฝนเรียนรู้การปล่อยวาง
แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
จิตเช่นนี้แหละเป็นสัมมาทิฏฐิ...

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

Photo by Sarah Dorweiler on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ไปโลกุตตระมากับกุศล อยู่กับกุศล 
ก็ไปกับกุศล เรียกว่าไปโลกีย์
พ้นทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรม 
ไปโลกุตตระ
หมดหลงก็หมดเกิดดับ

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

Photo by Erik Kossakowski on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา