ศิลปะแห่งการอยู่อย่างมีความสุข
การเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจนั้น
เป็นศิลปะแห่งการอยู่อย่างมีความสุข

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ไม่ต้องไปละมันปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
มื่อแสงสว่างเกิดขึ้นในกายใจ
เห็นความจริงในกายใจแล้ว
ความมืดคืออวิชชา
มันก็เกิดไม่ได้ มันหายเอง
ไม่ต้องไปฆ่ามัน
ไม่ต้องไปทำลายมัน
ไม่ต้องไปละมัน

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

รู้ใจตนเองดีกว่าให้คนอื่นรู้ใจเรา
เวลาเราโกรธ 
เราเคยรู้ใจตัวเองไหมว่ากำลังโกรธ
เวลาเราเกลียด 
เรารู้ทันความเกลียดในใจเราไหม
เวลาเราเบื่อ เราเศร้า 
เราเคยรู้ทันความเบื่อความเศร้า 
ทั้งๆ ที่มันเกิดขึ้นอยู่กลางใจเราหรือไม่
รู้ใจอย่างนี้แหละที่สำคัญกว่า
การไปกะเกณฑ์ ให้ใครต่อใครมารู้ใจเรา


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล