สิ่งวิเศษที่ควรยึดคือรู้กาย รู้จิต          ความรู้ความเห็นอันใด แม้จะรู้เห็นในสมาธิภาวนา เห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นภาพนิมิตต่างๆ โดยที่สุดแม้จะรู้วาระจิตของคนอื่น ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่วิเศษวิโส สิ่งที่วิเศษวิโสที่ควรจะยึดเป็นหลัก คือการรู้จิตของตนเอง รู้กายของตนเอง รู้กายคือรู้ธรรมชาติของร่างกายว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร ส่วนความรู้ที่จำเป็นที่สำคัญที่สุด ก็คือรู้จิตรู้ใจของเราเอง ว่าปัจจุบันนี้สภาพจิตใจของเราเป็นอย่างไร เศร้าหมองหรือผ่องใส มีกิเลสตัวไหน (โลภ โกรธ หลง) อยู่ในใจของเราบ้าง เมื่อเรารู้ความจริงของตัวเราแล้ว เราจะแก้ไขดัดแปลงอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรา

                                                                                                      หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

เห็นความคิดตัวเองเป็นวิชชาเมื่อเราเห็นความคิดของตัวเอง
มันก็จะเกิดการหยุดชะงัก มันไม่ปรุง
อันนี้เรียกว่า วิชชา
แต่ถ้ามันคิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้นั้น
เป็นเพราะว่ามี “เรา” เข้าไปในความคิด...
จึงเป็นความคิดของอวิชชา

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ