จาก ‘นักปฏิบัติ’ มาเป็น ‘นักศึกษา’ให้เปลี่ยนมุมมองความรู้สึกใหม่
จาก ‘นักปฏิบัติ’ มาเป็น ‘นักศึกษา’
คือทำไว้ในใจว่า จะขอเรียนรู้ความจริง
จิตขณะนี้มันเผลอ มันฟุ้ง ก็เป็นเรื่องธรรมดา
ถ้าเป็นนักปฏิบัติ.. ก็จะทำให้หายฟุ้ง บังคับมัน
ถ้าเป็นนักศึกษา.. ก็จะรู้ไปตามที่มันเป็น

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by iqbalnuril from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

แค่หยุดความคิดปรุงแต่ง แสวงหา


การแสวงหาพุทธะ ที่ภายนอก
ทำให้เขาพลาดจากพุทธิภาวะ
แค่หยุดความคิดปรุงแต่ง แสวงหา
หยุดความดิ้นรนกระวนกระวาย
จิตนั้น ก็คือพุทธะ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Image by Marisa04 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา