จิตยิ่งอยากสงบ ก็จะยิ่งห่างไกลจากความสงบ


การไม่รู้จักพอเป็นบ่อเกิดของความทะยานอยาก
คนไม่รู้จักพอแม้ได้สมดังปรารถนา
ก็จะสร้างความอยากอันใหม่ขึ้นมาอีกไม่รู้จักจบสิ้น
เป็นเหตุให้จิตใจไม่สงบ
เพราะต้องกระวนกระวาย
ตามความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรื่อยไป
แม้กระทั่งการทำสมาธิ 
ยังไม่รู้จักพอต่อความสงบ ต้องการยิ่งขึ้นไปอีก
จิตยิ่งอยากสงบ ก็จะยิ่งห่างไกลจากความสงบที่แท้จริง

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by ID 272447 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาจงทำตัวเป็นเหมือนถังขยะก้นรั่ว


ความจริงไม่เคยทำให้มนุษย์เป็นทุกข์
แต่เราเป็นทุกข์เพราะความคิดและอารมณ์ของเราเอง
จงทำตัวเป็นเหมือนถังขยะก้นรั่ว
เมื่อรับสิ่งใดมาแล้วจงปล่อยให้มันผ่านไป

พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ)

Image by Alexas_Fotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา